Calea Dumbrăvii, Nr. 95

Permis Categoria B, BE, BE Extins

SCOALA DE ȘOFERI PENTRU CATEGORIILE B, BE, BE extins

Categoria B

Autovehiculul a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeste 3.500 Kg şi al căror număr de locuri pe scaune, în afara locului conducătorului, nu este mai mare de 8.
Ansamblul format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg.

Categoria B automată
Categoria B automată

Condiții de înscriere: Vârsta minimă de la care se poate începe școala pentru categoria B este de 17 ani și 9 luni, iar la împlinirea vârstei de 18 ani se poate susține examenul.  Orice cursant trebuie să fie apt din punct de vedere psihologic și medical.  Cursantul să nu fi fost condamnat pentru infracțiunile prevăzute la Art.24 din O.U.G. 195/2002.  Buletin de Identitate / Carte de Identitate.  Semnarea contractului de prestări servicii.

Examenul pentru obținerea permisului de conducere constă în susținerea unei probe teoretice de verificare a cunoștințelor, respectiv în rezolvarea unui chestionar cu 26 de întrebări, în 30 de minute, cu minim 22 răspunsuri corecte pentru promovarea acestui examen, și a unei probe practice de verificare a aptitudinilor și comportamentului, corespunzătoare categoriei de permis solicitate, împreună cu un examinator din partea DRPCIV.

Categoria BE

Ansamblul de vehicule a căror masă totală maximă autorizată depăşeşte 4250kg format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă sau semiremorca a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3500kg.

Condiții de înscriere: Vârsta minimă de la care se poate începe școala pentru categoria BE este de 17 ani și 9 luni, iar la împlinirea vârstei de 18 ani se poate susține examenul.  Orice cursant trebuie să fie apt din punct de vedere psihologic și medical. Cursantul să nu fi fost condamnat pentru infracțiunile prevăzute la Art.24 din O.U.G. 195/2002. Buletin de Identitate / Carte de Identitate. Semnarea contractului de prestări servicii. Permisul pentru categoriile BE se eliberează numai conducătorilor auto deja autorizați să conducă vehicule din categoriile B, C1, C, D1, respectiv, D.

Examenul pentru obținerea permisului de conducere constă în susținerea unei probe teoretice de verificare a cunoștințelor, respectiv în rezolvarea unui chestionar cu 11 de întrebări, în 15 de minute, cu minim 9 răspunsuri corecte pentru promovarea acestui examen, și a unei probe practice de verificare a aptitudinilor și comportamentului , corespunzătoare categoriei de permis solicitate, împreună cu un examinator din partea DRPCIV.

Categoria BE EXTINS

Ansamblu de vehicule (autovehicul + remorcă) a cărui masă totală maximă autorizată este mai mare de 3.500 kg, dar nu depășește 4.250 kg. 

Condiții de înscriere: Acesta categorie denumită B „Extins” se adresează posesorilor de permis auto categoria B.  Acesta categorie se obține fără examen într-o perioadă de minim 7 zile, în care se vor efectua 7 ore de pregătire practică.  Absolvenții cursului vor primi o adeverință pe baza căreia se va putea preschimba permisul de conducere.  Permis Auto Categoria B. Buletin de Identitate / Carte de Identitate.  Semnarea contractului de prestări servicii.

WhatsApp chat