Calea Dumbrăvii, Nr. 95

Permis Categoriile A, AM, A1, A2

SCOALA DE ȘOFERI PENTRU CATEGORIILE A, AM, A1, A2

Categoria A

                                                                  Motociclete cu sau fără ataș și tricicluri cu motor cu puterea de peste 15 kw.

Categoria A 1

Motociclete din categoria A1 fără ataș, cu o putere a motorului de maximum 11 kw și cu un raport putere/greutate de cel mult 0,1 kw/kg, care poate atinge o viteză de cel puțin 90 km/h. Dacă motocicleta este acționată de un motor cu ardere internă, capacitatea cilindrică a motorului trebuie să fie de cel puțin 115 cmc. Dacă motocicleta este acționată cu un motor electric, raportul putere/greutate al vehiculului trebuie să fie de cel puțin 0,08 kw/kg.

Condiții de înscriere: Vârsta minimă de la care se poate începe școala pentru categoria A este de 23 ani și 9 luni. Orice cursant trebuie să fie apt din punct de vedere psihologic și medical.  Cursantul să nu fi fost condamnat pentru infracțiunile prevăzute la Art.24 din O.U.G. 195/2002 .  Buletin de Identitate / Carte de Identitate.  Semnarea contractului de prestări servicii.

Examenul pentru obținerea permisului de conducere constă în susținerea unei probe teoretice de verificare a cunoștințelor, respectiv în rezolvarea unui chestionar cu 20 de întrebări, în 20 de minute, cu minim 17 răspunsuri corecte pentru promovarea acestui examen și a unei probe practice de verificare a aptitudinilor și comportamentului, corespunzătoare categoriei de permis solicitate, împreună cu un examinator din partea DRPCIV.

Categoria A M

Motociclete cu sau fără ataș și tricicluri cu motor cu putereVehicul, cu două, trei sau patru roți, a cărui viteză maximă prin construcție este mai mare de 25 km/h dar nu depășește 45 km/h și care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depășește 50 cmc sau cu un alt motor, cu ardere internă ori, după caz, electric, a cărui putere nominală continuă maximă nu depășește 4 kw, iar masa proprie a vehiculului nu depășește 350 kg, neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric. Este asimilat mopedului cvadriciclul ușor sau triciclul cu motor care păstrează caracteristicile acestuia. a de peste 15 kw.

Condiții de înscriere: Vârsta minimă de la care se poate începe școala pentru categoria AM este de 15 ani și 9 luni, iar la împlinirea vârstei de 16 ani se poate susține examenul. Orice cursant trebuie să fie apt din punct de vedere psihologic și medical. Cursantul să nu fi fost condamnat pentru infracțiunile prevăzute la Art.24 din O.U.G. 195/2002. Buletin de Identitate / Carte de Identitate. Semnarea contractului de prestări servicii.

Examenul pentru obținerea permisului de conducere constă în susținerea unei probe teoretice de verificare a cunoștințelor, respectiv în rezolvarea unui chestionar cu 20 de întrebări, în 20 de minute, cu minim 17 răspunsuri corecte pentru promovarea acestui examen, și a unei probe practice de verificare a aptitudinilor și comportamentului, corespunzătoare categoriei de permis solicitate, împreună cu un examinator din partea DRPCIV.

Condiții de înscriere: Vârsta minimă de la care se poate începe școala pentru categoria A1 este de 15 ani și 9 luni, iar la împlinirea vârstei de 16 ani se poate susține examenul. Orice cursant trebuie să fie apt din punct de vedere psihologic și medical.  Cursantul să nu fi fost condamnat pentru infracțiunile prevăzute la Art.24   din O.U.G. 195/2002. Buletin de Identitate / Carte de Identitate. Semnarea contractului de prestări servicii.

Examenul pentru obținerea permisului de conducere constă în susținerea unei probe teoretice de verificare a cunoștințelor, respectiv în rezolvarea unui chestionar cu 20 de întrebări, în 20 de minute, cu minim 17 răspunsuri corecte pentru promovarea acestui examen, și a unei probe practice de verificare a aptitudinilor și comportamentului, corespunzătoare categoriei de permis solicitate, împreună cu un examinator din partea DRPCIV.

Categoria A 2

Motociclete cu puterea maximă de 35 kw, cu un raport putere/greutate care nu depăşeşte 0,2 kw/kg. şi care nu sunt derivate dintr-un vehicul având mai mult de dublul puterii sale.

Condiții de înscriere: Vârsta minimă de la care se poate începe școala pentru categoria A2 este de 17 ani și 9 luni, iar la împlinirea vârstei de 18 ani se poate susține examenul. Orice cursant trebuie să fie apt din punct de vedere psihologic și medical. Cursantul să nu fi fost condamnat pentru infracțiunile prevăzute la Art.24 din O.U.G. 195/2002.  Buletin de Identitate / Carte de Identitate. Semnarea contractului de prestări servicii.

Examenul pentru obținerea permisului de conducere constă în susținerea unei probe teoretice de verificare a cunoștințelor, respectiv în rezolvarea unui chestionar cu 20 de întrebări, în 20 de minute, cu minim 17 răspunsuri corecte pentru promovarea acestui examen, și a unei probe practice de verificare a aptitudinilor și comportamentului, corespunzătoare categoriei de permis solicitate, împreună cu un examinator din partea DRPCIV.

WhatsApp chat