Calea Dumbrăvii, Nr. 95

Permis Categoria C, CE, D

SCOALA DE ȘOFERI PENTRU CATEGORIILE C, CE, D

Categoria C

Autovehiculul, altul decât cele din categoria D sau D1, a cărui masă totală maximă autorizată este mai mare de 3.500 kg şi care este proiectat şi construit pentru transportul a maximum 8 pasageri în afara conducătorului auto. Ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg.

Condiții de înscriere: Vârsta minimă de la care se poate începe școala pentru categoria C este de 17 ani și 9 luni, iar la împlinirea vârstei de 18 ani se poate susține examenul. Orice cursant trebuie să fie apt din punct de vedere psihologic și medical. Cursantul să nu fi fost condamnat pentru infracțiunile prevăzute la Art.24 din O.U.G. 195/2002. Buletin de Identitate / Carte de Identitate. Semnarea contractului de prestări servicii. Permis Auto Categoria B.

Examenul pentru obținerea permisului de conducere constă în susținerea unei probe teoretice de verificare a cunoștințelor, respectiv în rezolvarea unui chestionar cu 26 de întrebări, în 30 de minute, cu minim 22 răspunsuri corecte pentru promovarea acestui examen, și a unei probe practice de verificare a aptitudinilor și comportamentului , corespunzătoare categoriei de permis solicitate, împreună cu un examinator din partea DRPCIV.
ce de verificare a cunoștințelor, respectiv în rezolvarea unui chestionar cu 26 de întrebări, în 30 de minute, cu minim 22 răspunsuri corecte pentru promovarea acestui examen, și a unei probe practice de verificare a aptitudinilor și comportamentului, corespunzătoare categoriei de permis solicitate, împreună cu un examinator din partea DRPCIV.

Categoria CE

Ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria C şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg.

Condiții de înscriere: Vârsta minimă de la care se poate începe școala pentru categoria C CE este de 17 ani și 9 luni, iar la împlinirea vârstei de 18 ani se poate susține examenul. Orice cursant trebuie să fie apt din punct de vedere psihologic și medical. Cursantul să nu fi fost condamnat pentru infracțiunile prevăzute la Art.24 din O.U.G. 195/2002. Buletin de Identitate / Carte de Identitate. Semnarea contractului de prestări servicii. Permisul pentru categoria CE se eliberează numai conducătorilor auto deja autorizați să conducă vehicule din categoriile B, C1, C, D1, respectiv, D.
Examenul pentru obținerea permisului de conducere constă în susținerea unei probe teoretice de verificare a cunoștințelor, respectiv în rezolvarea unui chestionar cu 11 de întrebări, în 15 de minute, cu minim 9 răspunsuri corecte pentru promovarea acestui examen, și a unei probe practice de verificare a aptitudinilor și comportamentului , corespunzătoare categoriei de permis solicitate, împreună cu un examinator din partea DRPCIV.

Categoria D

Autovehiculul destinat transportului de persoane având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului. Autovehiculului din această categorie i se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg.

Condiții de înscriere: Vârsta minimă de la care se poate începe școala pentru categoria D este de 20 ani și 9 luni iar când se împlinește vârsta de 21 ani se poate susține examenul la Poliție.
Orice cursant trebuie să fie apt din punct de vedere psihologic și medical.
Cursantul să nu fi fost condamnat pentru infracțiunile prevăzute la Art.24 din O.U.G. 195/2002. Buletin de Identitate / Carte de Identitate.Semnarea contractului de prestări servicii. Permis Auto Categoria B.
Examenul pentru obținerea permisului de conducere constă în susținerea unei probe teoretice de verificare a cunoștințelor, respectiv în rezolvarea unui chestionar cu 26 de întrebări, în 30 de minute, cu minim 22 răspunsuri corecte pentru promovarea acestui examen, și a unei probe practice de verificare a aptitudinilor și comportamentului, corespunzătoare categoriei de permis solicitate, împreună cu un examinator din partea DRPCIV.

WhatsApp chat